Bibnet > Bibliotheekportalen > Basispakket metacontent >  Printvriendelijke versie van deze pagina
Basispakket Metacontent in Bibliotheekportalen

> Wat is het Basispakket Metacontent?

Het Basispakket Metacontent bestaat uit een aantal digitale bronnen die in Bibliotheekportalen worden geïntegreerd en vrij toegankelijk zijn (zonder login). Typisch gaat het om fragmenten of informatie over werken, auteurs of onderwerpen in de catalogus die bibliotheekgebruikers helpen bij het zoeken en oriënteren doorheen de collectie.

Bron (klik op de bron voor meer informatie) 2013 Aantal (op 1/1/2013)
Evolutie 2014
Persmappen Selectie van persartikels uit Mediargus door bibliotheekmedewerkers 13.342 persartikels in 254 persmappen Vanaf januari 2014: persmappen worden niet meer bijgewerkt
Najaar 2014: persmappen verdwijnen
Recensies Recensies uit Leeswolf en Leeswelp van Vlabin-VBC
voor 58.082 werken Najaar 2014:
- ook recensies door redactie van NBD Biblion
- ook recensie uit het Gopress Krantenarchief
Muziekfragmenten Muziekfragmenten bij tracks van niet-klassieke muziek
meer dan 3 miljoen tracks
Zijn verzekerd tot eind december 2014 (onderhandeling lopende met CDR)
Covers Covers van boeken, cd's en dvd's van Boek.be, CDR, Syndetics en andere
Boek.be (318.000), CDR (354.000), Syndetics (63.000), andere (4.500) Voorjaar 2014:
- ook covers van NBD Biblion
Flapteksten Flapteksten van boeken van Boek.be
178.000 flapteksten Idem
Samenvattingen Samenvattingen uit Open Vlacc
15.975 samenvattingen
Najaar 2014:
- ook samenvattingen van NBD Biblion

> Waarom een Basispakket Metacontent?

Het is voor openbare bibliotheken een grote uitdaging om hun collecties zichtbaar te maken op het internet. Het basispakket is een eerste stap om contexten en etalages te bouwen op en over de bibliotheekcollectie. Deze etalages zorgen voor een aantrekkelijke, hedendaagse en verrijkende gebruikservaring van de lokale bibliotheek op het internet.

> Samenaankoop

De licenties en distibutiekosten voor bovenstaande digitale bronnen worden aangeboden in de samenaankoop Basispakket. Door de onderhandeling over de gebruiksprijs voor een grote groep afnemers in samenaankoop op te nemen, kunnen er betere voorwaarden en kortingen bekomen worden. Het basispakket zoals hierboven gedefinieerd bedraagt in 2014 0,06 euro per inwoner voor bibliotheken in Bibliotheekportalen.

> Integratie in Bibliotheekportalen

Om de integratie en presentatie van digitale content kwaliteitsvol te organiseren, is dit basispakket samengesteld en georganiseerd op Vlaams niveau, in samenspraak met zowel de contentleveranciers als de deelnemende bibliotheken. Het basispakket is geïntegreerd in Bibliotheekportalen.

Bibliotheken die geen deel uitmaken van Bibliotheekportalen kunnen op andere manieren gebruik maken van bronnen uit het basispakket. Deze worden kort toegelicht op de pagina van elke specifieke bron.

> Regeling voor Bibliotheekportalen in 2014

Er is een principieel akkoord tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Bibnet (onder voorbehoud van goedkeuring door de provinciebesturen) dat deze provincies de kosten voor het basispakket van de PBS-bibliotheken op zich nemen voor het jaar 2014. In Brussel is er een cofinanciering tussen de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). In de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen nemen PBS-bibliotheken zelf een abonnement voor het basispakket Metacontent af van Bibnet.

> Evaluatiecommissie

Het huidige basispakket is het resultaat van projecten of contracten van Bibnet. Naarmate nieuwe projecten en onderhandelingen kansen creëren, wordt het basispakket vernieuwd, uitgebreid of verbeterd. Daarbij wordt gestreefd om de kostprijs van 0,06 euro per inwoner zo lang mogelijk aan te houden.

Een evaluatiecommissie van de deelnemende bibliotheken komt jaarlijks samen in mei en zal het bestaande basispakket en de voorstellen tot eventuele uitbreiding blijvend evalueren. Het verslag van evaluatiecommissie van 2014 vind je hieronder. De evaluatiecommissie van 2015 is gepland op 19 mei 2015.

Adobe Portable Document Format Verslag evaluatiecommissie Basispakket Metacontent 2014
Auteur: Johan Mijs Publicatiedatum: 07-OCT-2014 03:04 PM
Adobe Portable Document Format Verslag evaluatiecommissie Basispakket Metacontent 2013
Auteur: Johan Mijs Publicatiedatum: 15-JAN-2014 05:15 PM
Vragen of Opmerkingen?
Pagina Versturen?