__
Bibnet > Collectie > Netwerkmagazijn >  Printvriendelijke versie van deze pagina
Wieden in vertrouwen
Wieden in vertrouwen  

In Vlaamse Openbare bibliotheken blijft gemiddeld meer dan 80% van de totale collectie permanent op de plank staan. Vlaamse bibliotheekcollecties worden steeds groter en renderen minder. Bij het beheren van een actuele, aantrekkelijke en overzichtelijke collectie wordt regelmatig wieden erg aanbevolen: in zekere zin is een doordacht afvoerbeleid even belangrijk als het aankoopbeleid.

Het voormalige VCOB en de provincies publiceerden daarom de brochure 'Wieden in vertrouwen', met praktische aanbevelingen omtrent wieden van collecties in openbare bibliotheken. Daarnaast werd om het wieden op te vangen in 2007 het project Netwerkmagazijn opgezet. Bibliotheken uit enkele centrumsteden engageerden zich om voor enkele rubrieken relevante werken op te nemen in hun collectie. Op die manier blijft deze collectie binnen het Vlaamse netwerk beschikbaar.

Bibnet organiseerde begin 2013 een evaluatievergadering met de netwerkmagazijn-bibliotheken. We stelden vast dat het gebruik van het netwerkmagazijn erg laag ligt. Aan de kant van de afvoerende bibliotheek vergt de controle of men het laatste exemplaar heeft veel werk. Aan de kant van de netwerkmagazijnbibliotheek is er zo goed als geen vraag van de gebruiker. Bovendien is er steeds meer digitaal voorhanden, en kan men makkelijk doorverwijzen naar gespecialiseerde instellingen. Een aantal bibliotheken besliste om die redenen om uit het project te stappen.
We werkten een aantal onduidelijkheden weg, met name door de uitwerking van een stappenplan  voor bibliotheken die boeken naar een netwerkmagzijn wensen te verzenden.

Het initiatief voor onderhoud en verdere ontwikkeling komt vanaf 2013 bij de netwerkmagazijnbibliotheken te liggen. Bibnet blijft een forum voor dit project.

 

Nuttige informatie
1) Stappenplan voor afvoerende bibs

Voor bibliotheken die afvoeren en werken naar het netwerkmagazijn willen verzenden, voorzagen we volgend stappenplan. Hiermee kan je bepalen of een werk wel of niet verzonden kan worden naar een netwerkmagazijnbibliotheek.

2) Verzendnota

De verzending van boeken naar een netwerkbibliotheek verloopt via post of mail. Op de verzendnota worden een aantal gegevens ingevuld om de opvolging van de verzending te verzekeren. De netwerkbibliotheken houden deze documenten voor rapporteringsdoeleinden.

3) Toewijzing rubrieken

8 bibliotheken vormen het netwerkmagazijn en zijn verantwoordelijk voor 18 (deel)collecties. Hier kan je makkelijk opzoeken welke netwerkmagazijnbibliotheek verantwoordelijk is voor welk collectieonderdeel. Er is ook steeds een link naar de catalogus van deze bibliotheken opgenomen.


Adobe Portable Document Format Stappenplan afvoerende bib
Auteur: Lisbeth Vandoorne  Publicatiedatum: 27-MAY-2013 12:00 AM
Bibnet Document Verzendnota
Auteur: Lisbeth Vandoorne Publicatiedatum: 27-MAY-2013 12:00 AM
Adobe Portable Document Format Toewijzing rubrieken + link catalogi
Auteur: Lisbeth Vandoorne Publicatiedatum: 27-MAY-2013 12:00 AM
Adobe Portable Document Format verslag vergadering 07/02/2013
Auteur: Lisbeth Vandoorne Publicatiedatum: 27-FEB-2013 01:28 PM
Adobe Portable Document Format Handleiding "Wieden in vertrouwen"
Publicatiedatum: 22-JAN-2009 10:15 AM
Adobe Portable Document Format Verslag Stuurgroep Netwerkmagazijn 2010
Publicatiedatum: 15-NOV-2010 08:49 AM
Vragen of Opmerkingen?
Pagina Versturen?