Bibnet > Collectie > E-boeken in de bib >  Printvriendelijke versie van deze pagina
E-boeken in de Bib
E-boeken in de Bib  Met het pilootproject E-boeken in de Bib konden bibliotheken tussen 6 mei 2014 en 5 mei 2015 e-boeken lenen aan hun gebruikers. Bibliotheekgebruikers kochten in hun bib een e-boekenkaart aan met leentegoed, waarmee ze een aantal e-boeken naar keuze telkens voor vier weken konden lenen.
Evaluatie pilootproject
In december 2014 zijn we gestart met de evaluatie van de e-boeken. Om die zo omvattend en objectief mogelijk te maken, organiseerden we:
 • Een analyse van de gebruikscijfers
 • Een bevraging van de bibliotheken
 • Een bevraging van de gebruikers
 • Overleg met de inspiratiegroep
 • Overleg met de leveranciers
 • Overleg met de uitgevers
 • Besprekingen binnen de Raad van Bestuur

De kernconclusies uit het geheel van de evaluatie kunnen we als volgt samenvatten:

1. Goed dat er een e-boeken pilootproject was.

 • Bibliotheken vinden het belangrijk om e-boeken aan te kunnen bieden
 • Pilootproject was er vooral om lessen te trekken
 • Tevredenheid over helpdesk, promotiemateriaal…

2. Er waren een aantal kritische knelpunten:

 • De app voldeed niet
 • De collectie viel tussen twee stoelen: te klein als brede collectie, te divers voor een campagne
 • Over het betaalmodel en de kosten waren de meningen verdeeld

3. Er moet een doorstart komen die radicaal de knelpunten aanpakt

 • Een technisch betrouwbare app
 • Een bredere en/of gefocuste collectie
 • Een aangepast betaalmodel

Op basis van deze input werd besloten het pilootproject na 5 mei niet te verlengen. Op de Denk- en Discussiedag van 17 maart 2015 is deze evaluatie in detail toegelicht

De einddatum van het project viel dus op 5 mei. Vanaf 6 mei is het lezen en lenen via de app gestopt. De app kon verder alleen offline gebruikt worden. Vanaf die dag kunnen we het functioneren niet garanderen: alle infrastructuur is sindsdien buiten werking. Ook het online lezen via de website is op 6 mei gestopt.

Een vervolgproject
Het pilootproject is dus globaal onder de verwachtingen gebleven en wordt niet verlengd. Maar dat betekent niet dat dit het einde is van e-boeken in de bibliotheken. Er komt een doorstart van het project.

Na 6 mei 2015 zal er een tijdlang geen Vlaams e-boekenaanbod zijn in de bibliotheek. Die tijd hebben we nodig om op zoek te gaan naar een andere, nieuwe en meer stabiele technologisch oplossing en ook om de andere lessen uit het pilootproject te valideren: wat slaat aan bij het publiek en wat niet? Wat zijn drempels zowel in de fysieke bibliotheek als online? Wie bereiken we op welk moment met deze nieuwe dienstverlening?

Die inzichten nemen we mee in het ontwerp van een vervolgproject. We kunnen en moeten grondige aanpassingen doen aan de technische infrastructuur, de collectie, en aan het betaalmodel voor de bibliotheken en voor de eindgebruikers. De leidraad bij deze keuzes is de vraag: welke dienstverlening willen we als bibliotheek met e-boeken uitbouwen? Wie willen we bedienen? En welke unieke meerwaarde kunnen we toevoegen als bibliotheek? Het is onze bedoeling de sector hierbij maximaal te betrekken.
Op de Denk- en Discussiedag E-boeken zijn we daarmee begonnen tijdens een workshop waarin nagedacht werd over de toekomstige plaats van e-boeken in de bibliotheekwerking.

We hebben er ook een aanzet gegeven voor een nieuw model, geïnspireerd door de lessen uit de evaluatie en succesvolle buitenlandse voorbeelden. Een dubbel model: met een beperkt campagne-aanbod om interesse te genereren bij de grote publiek, naast een permanente bibliotheekcollectie waar de bibliotheek een inhoudelijke meerwaarde mee kan creëren.
In de komende maanden gaan we de haalbaarheid en wenselijkheid van deze aanpak verder toetsen en bespreken met de sector. Het is ons doel om de bibliotheekleden in 2016 een e-boekendienst aan te bieden die aansluit bij hun noden en wensen en die een echte meerwaarde is voor de bibliotheek.

Alle presentaties van de Denk- en Discussiedag E-boeken kan je nalezen op deze pagina.
Onderzoek naar uitleenmodellen voor e-boeken
Bibnet en Bibliotheek.NL namen het initiatief voor een internationaal vergelijkend onderzoek naar uitleenmodellen in openbare bibliotheken. De Nederlandse Taalunie ondersteunde financieel.

Het persbericht vind je hier.
Het onderzoeksrapport “A Review of Public Library E-lending models” vind je hier.
Adobe Portable Document Format Persbericht E-boekenrapport 20141215
Auteur: Jan Braeckman Publicatiedatum: 15-DEC-2014 10:08 PM
Adobe Portable Document Format A review of Public Library e-Lending Models (FINAL)
Auteur: Bibliotheek.nl en Bibnet Publicatiedatum: 17-DEC-2014 10:50 AM
Vragen of Opmerkingen?
Pagina Versturen?