__
Bibnet > Lokale Ondersteuning > Europees Congres E-inclusie >  Printvriendelijke versie van deze pagina
Banner ECEI12
Banner ECEI12
Europees Congres rond E-inclusie - ECEI12

"Partnerships for a digital Europe"

Op 5 en 6 november 2012 is Bibnet voor de vierde maal organiserende partner voor de Europese Conferentie over E-inclusie. Verder bouwend op de resultaten van de vorige edities wordt gefocust op de belangrijke rol van openbare bibliotheken als lokaal ankerpunt voor digitale toegang, samenwerking en inclusie. Bibnet investeert mee in ECEI12 om internationaal de vinger aan de pols te houden over e-inclusie in het algemeen en de rol van openbare bibliotheken in het bijzonder.

De conferentie is gratis maar op uitnodiging. Je kunt je aanmelden om uitgenodigd te worden via de website, waar je natuurlijk ook meer informatie terugvindt. 

Europees Congres rond E-inclusie - ECEI11

"Transforming Access to Digital Europe in Public Libraries"


Het Europees Congres rond E-Inclusie 2011: "Transforming Access to Digital Europe in Public Libraries" was het vervolg op de twee vorige Europese congressen rond E-Inclusie "De openbare bibliotheek in de digitale samenleving: meer dan technologie" (ECEI09- oktober 2009) en "Naar een digitaal Europa met openbare bibliotheken" (ECEI10 - september 2010). ECEI11 vond plaats op dinsdag 6 en woensdag 7 september 2011. De voornaamste partners van dit congres zijn de Europese Unie, Bibnet, de Bill & Melinda Gates Foundation en RegenerateIT.

ECEI11 wou innovatieve ideeën verzamelen, good practices delen en het debat openen over e-inclusie, levenslang leren, e-government, en de rol van openbare bibliotheken.

Tijdens de eerste dag van de conferentie werd dieper ingegaan op de verbanden tussen de Europese politiek op het vlak van e-inclusie en openbare bibliotheken, met de nadruk op mogelijkheden waarop bibliotheken kunnen bijdragen aan een breder Europees beleid rond deze thema's.

Dag 2 focuste vooral op de belangrijke rol die bibliotheken kunnen spelen m.b.t. een digitale Europese agenda, door op te treden als voortrekkers op het gebied van de toegang tot digitale kansen in Europa. De resultaten van deze tweede dag werden verwerkt in het 'Council of the European Presidency event on e-inclusion' in Gdansk in november.

Meer informatie en het conference report is te vinden op de website http://www.ecei11.eu/ .

 


Europees Congres rond E-inclusie - ECEI10

"Naar een digitaal Europa met openbare bibliotheken"


Het Europees Congres rond E-Inclusie 2010: "Naar een digitaal Europa met openbare bibliotheken" was een officiële conferentie van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en vond plaats op 20 en 21 september 2010 in het Vlaams Parlement in Brussel. De conferentie werd georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met Civic Agenda, en was een vervolg op het eerste Europese congres rond E-Inclusie (ECEI09), "De openbare bibliotheek in de digitale samenleving: meer dan technologie", dat plaatsvond in oktober 2009.

De voornaamste partners van dit congres waren de Europese Unie, het Europeana-bureau, Bibnet, de Bill & Melinda Gates Foundation, Telecentre Europe, Eblida (European Bureau of Library, Information and Documentation associations) en NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe).

ECEI10 werd georganiseerd in het kader van het Europees Jaar voor de strijd tegen armoede en sociale exclusie, en in de context van de nieuwe digitale agenda voor Europa. Beide beleidsinitiatieven plaatsten de uitdagingen en kansen die het groeiende digitale tijdperk en de sociale, culturele en economische voordelen daarvan met zich meebrengen hoog op hun agenda.

In die beleidscontext wou ECEI10 het debat voeren over de rol van de openbare bibliotheken en onderzoeken welke rol zij in dat beleid kunnen spelen. Het conferentieprogramma bestond uit een aantal onderwerpen, waaronder de kansen voor openbare bibliotheken om de digitale kloof te overbruggen, de manier waarop zij een rol kunnen spelen in een verbetering van de toegankelijkheid van diensten en informatie en hoe zij programma's voor digitale geletterdheid kunnen ondersteunen.

De agenda was opgebouwd rond vijf grote thema's:

1) Een Europees beleid voor openbare bibliotheken

2) Nieuwe benaderingen van e-inclusie, technologie en digitale inhoud

3) Openbare bibliotheken en nieuwe partners voor de toekomst

4) Openbare bibliotheken in een steeds competitievere markt

5) Werken met communities: sociale netwerken, doelgroepen en crowdsourcing

 

Deelnemen aan ECEI10 kon enkel op uitnodiging. Er namen 250 betrokkenen van de 27 lidstaten deel,  uit de openbare, ngo, privé- en academische sector, met delegaties van beleidsmakers en experten op vlak van e-inclusie, ICT, technologie en het bibliotheekwezen.  

 

Europees Congres over E-inclusie - ECEI09

"De openbare bibliotheek in een digitale samenleving: meer dan technologie"

Op 22 en 23 oktober 2009 organiseerde de Britse organisatie Civic Agenda samen met Bibnet en met het Vlaamse Ministerie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een congres over E-inclusie en de rol die openbare bibliotheken hierin kunnen spelen.

Dit tweedaags congres in het Vlaams Parlement daagde de aanwezigen uit na te denken over de kansen voor bibliotheken in een digitale omgeving, en de investeringen op het vlak van technologie en dienstverlening die nodig zijn om deze uitdaging te beantwoorden.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Creating Inclusive Digital Environments, of de rol van toegankelijke technologie en het innovatief gebruik ervan in bibliotheken om e-inclusie, informatiegeletterdheid en maatschappelijke meerwaarde te creëren
  • Measuring Social and Economic Impact, of welke impact een dergelijk 'digitaal' bibliotheekbeleid heeft op de samenleving
  • Enhancing Choice, Innovation and Society, of hoe bibliotheken op innovatieve wijze inspelen op zich wijzigend gebruikersgedrag en nieuwe gebruikers- en gebruiksverwachtingen en  -behoeften.

ECEI09 verwelkomde een 200-tal aanwezigen uit de 27 EU-lidstaten, zowel beroepskrachten uit openbare bibliotheken als beleidsafgevaardigden, technologische experten, NGO's, academici, enz.

Vragen of Opmerkingen?
Pagina Versturen?