Theaterteksten wordt Toneelteksten


Sinds oktober 2020 is het genre voor volwassenen 'Theaterteksten' een vormgenre geworden (samen met nog andere genres).

De term 'Theaterteksten' bleef echter in gebruik als genreterm naast het gelijkaardige jeugdgenre 'Toneelteksten'. Ergens was dat niet logisch, omdat het icoon en de verwoording die op het standaardetiket komen, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen hetzelfde zijn:

Daarom koos Werkgroep Fictie op het laatste overleg voor een 'eengemaakte genreterm' voor dit etiketgenre. Het genre bij de volwassenen wordt  omgevormd tot 'Toneelteksten'. 

Op zich wijzigt er voor de standaardetiketten niets. Icoon en verwoording blijven hetzelfde. Alleen in de keuzelijsten bij het menu 'Manueel' in Biblioprint verdwijnt de keuze voor 'Theaterteksten'. Daar komt 'Toneelteksten' in de plaats.

 

We voeren deze wijziging in Open Vlacc door op dinsdag 28 september. Vanaf woensdag 29 september zal deze wijziging ook in Biblioprint terug te vinden zijn in het bovenstaande menu.

 

Aangezien we in Open Vlacc samen met Werkgroep Fictie en Jeugd al zo veel mogelijk voorbereidingen treffen voor een eengemaakte genrelijst zullen we in de toekomst nog andere genres herbekijken met betrekking tot etiketverwoording. Twee genres (poëzie / gedichten  en verhalen / kortverhalen) stonden op de laatste Werkgroep Fictie en Werkgroep Jeugd al op de agenda. Aangezien we hierover nog niet tot een consensus kwamen, wordt de discussie verdergezet op de volgende Werkgroepen.