Vlaamse SISO-commissie 28 mei 2021


788-789 - Vocale muziek

De Nederlandse collega's van de Stichting Kennisplatform Pluscollecties  wil de vindbaarheid van bladmuziek via de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) in Nederland verbeteren. Hiervoor heeft een werkgroep een aantal voorstellen gedaan om de terminologie binnen de rubrieken 788-789 Vocale en instrumentale bladmuziek te verbeteren.

De Vlaamse SISO-commissie heeft deze voorstellen geëvalueerd vanuit de Vlaamse SISO-bibliotheken en neemt de volgende wijzigingen over: 

 • 788.1 (e.v.) 'Volksmuziek' is vervangen door 'Volksliederen' (in Nederland door 'Volksliedjes')
 • 788.45 'Latijns-Amerikaanse muziek' is vervangen door 'Latin'
 • 788.47 'Amusementsmuziek' is vervangen door 'Evergreens'
 • 788.8 'Geestelijke muziek' is vervangen door 'Religieuze liederen, kerstliederen en spirituals'

Twee wijzigingen volgen we niet:

 • In Nederland is de term 'quatre-mains' aangepast naar 'vierhandig'. In Vlaanderen behouden we 'quatre-mains'.
 • In Nederland is de term 'a capella' vervangen door 'zonder begeleiding'. In Vlaanderen behouden we 'a capella'.

 

606.3 Psychopathologie - Psychiatrische ziektekunde

Al een hele tijd probeert de Vlaamse SISO-commissie de rubriek 606.3 (en de bijbehorende subrubrieken) te hervormen. Onze Nederlandse collega's blijken echter niet met deze rubrieksindeling te worstelen en willen liever de bestaande indeling behouden.

De Vlaamse commissie heeft daarom op 28 mei beslist om toch enkele kleine wijzigingen door te voeren aan de Vlaamse SISO-map zodat de werken over persoonlijkheidsstoornissen samen geplaatst kunnen worden en de rubrieksbenamingen 'correcter' zijn. 

Tekstuele wijzigingen:

 • 606.31 'Psychosen' is vervangen door 'Psychotische stoornissen'
 • 606.32 'Neurosen' is vervangen door 'Neurotische stoornissen'

Inhoudelijke wijziging: Bij rubriek 606.39 voegden we de volgende annotatie toe

Hierbij alle persoonlijkheidsstoornissen (naast narcistische persoonlijkheidsstoornis ook borderline persoonlijkheidsstoornis, afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, enz) [Open Vlacc afspraak, 28/05/2021]

 

607.33 Gedragstherapie

Vorig jaar besliste Werkgroep Non-Fictie om de rubriek Gedragstherapie binnen ZIZO nog meer af te lijnen zodat enkel publicaties geschreven door een professionele gedragstherapeut hierbij terecht zouden komen. Daarnaast creëerden we een nieuwe rubriek 'Doe-het-zelf-therapie' voor die publicaties die wel richtlijnen geven om gedrag te veranderen, maar die niet vanuit de officiële 'Gedragstherapie' gedragen worden. 

Binnen SISO blijkt de rubriek 607.33 Gedragstherapie ook een allegaartje van publicaties over gedragstherapie en mindfulnessboeken. Werkgroep Non-Fictie legde in 2014 de afspraak vast dat publicaties over Mindfulness bij SISO 607.33 geplaatst konden worden. Mindfulness vormt immers de basis van 2 methodes binnen de Gedragstherapie, maar niet alle boeken over mindfulness horen onder 607.33 thuis. 

De Vlaamse SISO-commissie heeft deze afspraak uit 2014 nu geschrapt. We voegden bij 607.33 de volgende annotatie toe:

Hierbij mindfulness in kader van erkende vormen van gedragstherapie, bv. ACT of MBCT; ook assertiviteitstraining enkel als het deel van erkende vormen van gedragstherapie [Open Vlacc afspraak, 28/05/2021]
Zie ook: 158: Oosterse filosofie
Zie ook: 172: Levenskunst en zelfopvoeding

In Open Vlacc zijn de titels ondertussen verplaatst naar de juiste rubrieken.

 

929: 1945-

929.9 Bijzondere onderwerpen / 929.99 Overige bijzondere onderwerpen

Binnen de nieuwe indeling van rubriek 929 zijn er twee rubrieken 'bijzondere onderwerpen'. De Vlaamse SISO-commissie besliste om rubriek 929.9 leeg te maken en de publicaties over 'bijzondere onderwerpen' onder rubriek 929.99 'Overige bijzondere onderwerpen' samen te houden. 

929.92 Koude oorlog / 929.99 Overige bijzondere onderwerpen

Binnen de nieuwe indeling staat bij rubriek 929.99 geannoteerd 'Hierbij o.a.: Oost-Westtegenstelling'. Deze Oost-Westtegenstelling omvat vooral de verschillen tussen de Aziatische wereld en het Europese en het Amerikaanse continent. Omdat er hier verwarring kan optreden met de 'Oost-Westtegenstelling' van de periode uit de Koude Oorlog, hebben we een extra annotatie toegevoegd in de SISO-map bij 929.92 

929.92 Hierbij ook: het IJzeren Gordijn, en de tegenstelling tussen Oost- en West-Europa [Open Vlacc aanvulling]

 

Terroristische aanslagen en andere rampen

De SISO-commissie bevestigde de volgende afspraak van Werkgroep Non-Fictie:

 • 330.91 Terrorisme
  werken over recente terroristische aanslagen en de gevolgen ervan plaatsen we samen bij 330.91
 • 614.8 Georganiseerde hulp bij rampen en ongevallen
  Andere rampen en de gevolgen ervan plaatsen we bij 614.8

 

Meer lezen?

De wijzigingen zijn terug te vinden in de meest recente online versie van de SISO-map. Het volledige verslag van de SISO Commissie kan je hier nalezen.

In Open Vlacc zijn de records die in aanmerking komen verplaatst volgens de nieuwe afspraken.